Aplikacja Theos-Logos pomaga w studiowaniu Pisma Świętego, umożliwiając słuchanie Słowa Bożego w wersji audio, czytanie Biblii online oraz dodawanie własnych komentarzy i przemyśleń do tekstu.
Theos-Logos to Twój codzienny towarzysz w studium Słowa Bożego.

Aplikacja jest w budowie, ale mamy dla Ciebie przedsmak tego, co Cię czeka:

(najlepiej słuchaj w słuchawkach)

II List do Tesaloniczan 1

II List do Tesaloniczan 2, 1-12

II List do Tesaloniczan 2, 13-17

I List do Tesaloniczan 1

I List do Tesaloniczan 2, 1-10

I List do Tesaloniczan 3

I List do Tesaloniczan 4, 1-12

I List do Tesaloniczan 4, 13-18

I List do Tesaloniczan 5, 1-11

I List do Tesaloniczan 5, 12-28

Ewangelia Marka 1, 1-20

Ewangelia Marka 1, 21-34

Ewangelia Marka 1, 35-45

Ewangelia Marka 2, 1-12

Ewangelia Marka 2, 13-28

Ewangelia Marka 3, 1-12

Ewangelia Marka 3, 13-19

Ewangelia Marka 3, 20-35

Ewangelia Marka 4, 1-9

Ewangelia Marka 4, 10-20

Ewangelia Marka 4, 21-32

Ewangelia Marka 4, 33-41

Ewangelia Marka 5

Ewangelia Marka 6, 1-13

Ewangelia Marka 6, 14-29

Ewangelia Marka 6, 30-43

Ewangelia Marka 6, 44-56

Ewangelia Marka 7, 1-23

Ewangelia Marka 7, 24-37

Ewangelia Marka 8, 1-26

Ewangelia Marka 8, 27-38

Ewangelia Marka 9, 1-17

Ewangelia Marka 9, 18-26

Ewangelia Marka 9, 27-42

Ewangelia Marka 9, 43-50

Ewangelia Marka 10, 1-12

Ewangelia Marka 10, 13-31

Ewangelia Marka 10, 32-41

Ewangelia Marka 10, 42-52

Ewangelia Marka 11, 1-11

Ewangelia Marka 11, 12-21

Ewangelia Marka 11, 22-33

Ewangelia Marka 12, 1-17

Ewangelia Marka 12, 18-40

Ewangelia Marka 12, 41-13, 2

Ewangelia Marka 13, 3-7

Ewangelia Marka 13, 8-37

Ewangelia Marka 14, 1-11

Ewangelia Marka 14, 12-16

Ewangelia Marka 14, 17-40

Ewangelia Marka 14, 41-46

Ewangelia Marka 14, 47-65

Ewangelia Marka 14, 66-72

Ewangelia Marka 15, 1-21

Ewangelia Marka 15, 22-38

Ewangelia Marka 15, 39-47

Ewangelia Marka 16

I List Jana 1

I List Jana 2

I List Jana 3

I List Jana 4

I List Jana 5

II List Jana

III List Jana

I Ks. Królewska 19

Chcesz wesprzeć powstanie Theos-Logos? Link do zrzutki:
https://zrzutka.pl/theos-logos

Chcesz ustawić stałe zlecenie płatności w swoim banku? Dane do przelewu:
nr konta: 45 1750 1312 6880 1427 5615 8031
odbiorca: zrzutka.pl
tytuł przelewu: Theos-Logos

Kontakt (Michał): michal@theos-logos.pl

Licencja CC BY-NC-ND 4.0 Deed
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/